Welkom op de aanmeldpagina van het Burgerpanel Nieuwkoop. U kunt zich aanmelden als u 14 jaar of ouder bent, in de gemeente Nieuwkoop woont en een eigen e-mailadres heeft.

Gegevens
Om mee te kunnen doen aan het Burgerpanel hebben wij een aantal achtergrondgegevens van u nodig. Niet alle gegevens zijn verplicht, maar wij zouden het op prijs stellen als u het aanmeldformulier zo volledig mogelijk invult. Dan kunnen wij bij een onderzoek de gegeven antwoorden beter analyseren. Dankzij het aanmeldformulier hoeven wij u deze vragen maar één keer te stellen.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het Burgerpanel. Persoonsgegevens blijven bij de verwerking van de vragenlijsten en bij de rapportage over de enquêteresultaten buiten beeld.
 
Informatie
Als u nog vragen heeft of als u problemen heeft met het aanmelden, dan kunt u contact opnemen met team Communicatie van de gemeente Nieuwkoop, communicatie@nieuwkoop.nl